Sanitair

Voor kwalitatieve materialen werken we samen met de meest gekende groothandels zoals Facq, Desco, Lambrechts, Sanik, Van Marcke,….

We verzorgen de sanitaire installatie voor onze klant in de ruimste zin van het woord. Bij sanitair denken we spontaan aan water. We ontzorgen onze klant en voorzien alles wat hiermee te maken heeft. Dit gaat van het plaatsen van badkamermeubels, kraanwerk, sanitaire toestellen, aan- en afvoerleidingen, brandleidingen, pompinstallaties, pluviasystemen, … Via het BIM-model worden deze leidingen en toestellen grondig uitgewerkt zodat we als het ware de volledige sanitaire installatie op voorhand hebben gebouwd.

We gaan geen enkele technische uitdaging uit de weg.

Bij Belcotec hebben we de nodige ervaring met het afvoeren en hergebruiken van regenwater van grote complexe gebouwen (pluvia-systemen). Bij hoogbouw kan je moeilijk spreken van een eenvoudige sanitaire installatie. Het ontwerpen en monteren van sanitaire installaties in hoogbouwcomplexen vraagt om extra zorg en aandacht, vooral bij hoogbouwappartementen. Bewoners hebben tijdens het douchen geen behoefte aan drukschommelingen in waterleidingen met wisselende temperaturen als gevolg. Ook sifons die geluid maken, omdat de onder- of overdruk via een standleiding te hoog wordt, zijn niet wenselijk. Laat staan dat de brandinstallatie over onvoldoende druk zou beschikken.  We werken hier met drukverhogingsinstallaties en verdelen het gebouw in verschillende drukzones.

Een belangrijke doelgroep voor Belcotec zijn scholen en de zorgsector. We zijn een partner voor de Scholen van Morgen en hebben reeds in tal van woonzorgcentra de sanitaire installatie verzorgd. Hierdoor hebben we de nodige expertise opgebouwd in het realiseren van industriële grootkeukens. Dit vraagt een specifieke technische aanpak die we ons volledig eigen hebben gemaakt.

Verkopersbegeleiding

In onze residentiële projecten zorgen we samen met de klant (de aannemer, ontwikkelaar of bouwheer) voor de ondersteuning bij zijn kopersbegeleiding. We zorgen dat de door eindklant gekozen toestellen op de juiste plaats en volgens zijn wensen worden geïnstalleerd. Hiermee ontzorgen we onze klant (de aannemer, ontwikkelaar of bouwheer) en verrekenen we de min- of meerwerken volgens de afgesproken modaliteiten. We regelen dit rechtstreeks met de gekende groothandels en zorgen voor de correcte plaatsing.