Onze werknemers

Zonder onze medewerkers is het onmogelijk om te ondernemen. Zij spelen dan ook een belangrijke rol in alles wat we doen. We beschouwen onze mensen als echte “mede-werkers” en hechten super veel belang aan overleg en coaching. We doen dit via het teamoverleg, werfleidersmeeting, personeelsvergadering, …. Verder gaat veel aandacht naar opleiding en interne en externe coaching. We willen dan ook “samen” groeien en duurzaam ondernemen met onze Belcollega’s.

De Belcollega’s

Ons personeelsbestand bestaat uit een gezonde mix van jonge en oudere werknemers. Enerzijds zetten we in op schoolverlaters die via een schoolstage of masterproef bij ons aan de slag kunnen, anderzijds werven we regelmatig 50-plussers aan omwille van hun ervaring en expertise. Op die manier blijven we een gezonde mix behouden tussen jong en oud, tussen ervaring en leermogelijkheden. Deze werkwijze wordt zowel gehanteerd voor arbeiders als bedienden. Verder hebben we de nodige aandacht voor diversiteit. We stellen verschillende nationaliteiten te werk en hebben respect en aandacht voor de verschillende geloofsovertuigingen. We steunen initiatieven zoals Resoc en Welt om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

Cultuur

Een aangename werkomgeving en -sfeer zijn onontbeerlijk om van “mede-werkers” te kunnen spreken. We zorgen dat onze arbeiders over het nieuwste materiaal en goed uitgeruste camionetten beschikken en dat iedereen in aangename omstandigheden kan werken. Zonder plezier ook geen verbondenheid, daarom worden initiatieven zoals de “pan van de maand” door de medewerkers zelf genomen. Belcollega’s slaan de handen in elkaar om maandelijks voor elkaar te koken met aandacht voor de diversiteit. We stellen met plezier onze sterk uitgebouwde keuken ter beschikking van onze mensen. Bij de start van elk bouwverlof organiseren we een dag voor al onze medewerkers met hun families. We combineren dit met het delen van informatie en het geven van opleidingen maar de nadruk ligt vooral op fun en teamspirit.

Het “wij blij” gevoel vormt een wezenlijk onderdeel van onze Belcotec-cultuur.

We zijn ervan overtuigd dat blije medewerkers ook ons blij maken en ons bedrijf doen groeien. Binnen Belcotec leeft dan ook de baseline “wij blij”. We willen deze cultuur van “samen”-horigheid, “samen” vieren, “samen” ervoor gaan, “samen”…. verder uitdragen en sterk behouden. Suggesties en ideeën van medewerkers worden steeds ernstig genomen en we trachten hier in de mate van het mogelijke een gevolg aan te geven. De sterke groei van de laatste jaren vraagt dat we aan dit “wij blij” principe blijvende aandacht schenken.

Belcademy

Onze Belcollega’s zijn stuk voor stuk bronnen van kennis en ervaring, dewelke we graag delen met elkaar. Uit dit idee is dan ook de Belcademy ontstaan: een intern aanbod aan opleidingen waarbij onze medewerkts hun kennis en ervaringen delen met hun collega’s.

Vakmanschap start met aandacht voor onze medewerkers

Met een duurzaam personeelsbeleid dat de nodige aandacht schenkt aan coaching en opleiding, zijn we snel uitgegroeid naar een innovatief bedrijf met oog voor duurzaamheid. Onze medewerkers zijn dan ook ons kapitaal die ervoor zorgen dat Belcotec als betrouwbare partner wordt gezien door onze klanten.

Word jij ook Belcollega?