Willis Building

Waar een Willis is een weg

In mei 2017 verhuisden we naar onze nieuwe vestiging, de Willis Building, op de innovatie- en wetenschapscampus bij Thomas More – KU Leuven in Geel.

Een voortrekkersrol, pionierschap, … geloven in innovatie. Enkele gedachten die we koppelden aan het concept voor het nieuwe gebouw van Belcotec.

Het gebouw is genoemd naar de Amerikaanse ingenieur Willis Carrier. Hij ontwikkelde in 1902 een systeem om temperatuur in een ruimte te controleren. Hiermee was hij de grondlegger van de moderne airconditioning technologie.

Een duurzaam gebouw in een inspirerende omgeving

De ecologische footprint zo klein mogelijk houden kan op verschillende manieren. Vooreest nemen we de footprint challenge zeer letterlijk en gebruiken we geen schaarse grond oppervlakte voor het parkeren van wagens. We hebben het gebouw voorzien van een ondergrondse parking voor 25 wagens, daarnaast parkeren onze medewerkers op een aanpalende collectieve parking op het innovatiepark.

De meest duurzame energie is de energie die men niet verbruikt. Daarom is de Willis Building voorzien van LED verlichting, ventilatie met warmterecuperatie, laag energie klimaatplafonds om te koelen en te verwarmen en de nodige isolatie in bouw en glas. Zodoende kunnen we spreken van een uiterst lage energiegebruiker. De energie die we nodig hebben, halen we uit de grond aan de hand van een Koude Warmte Opslag systeem (KWO).

De KWO in combinatie met een geothermische warmtepomp zorgt voor een NUL uitstoot. Er zullen dus geen fossiele brandstoffen gebruikt worden. De nodige elektriciteit wekken we op aan de hand van 800 PV panelen, goed voor een totaalvermogen van 206 kW.

Inspirerende omgeving

De eerste bewoner van de innovatiecampus in Geel

We spelen als eerste bedrijf een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de innovatiecampus in Geel. Deze beslaat een oppervlakte van 20 hectare en wil bedrijven aantrekken die nauw wensen samen te werken met de onderwijsinstellingen Thomas More en KU Leuven. Op termijn moeten hier meer dan 1.000 mensen een job vinden. We zijn dan ook enorm trots dat de Willis Building een eerste realisatie op deze campus is.

Samenwerking met Thomas More – KU Leuven

Door het eerste reguliere bedrijf op de innovatie- en wetenschapscampus te zijn, hebben we een nauwe samenwerking opgezet met Thomas More – KU Leuven. We zijn ambassadeur op het vlak van innovatie en werken nauw samen met de hogeschool voor stages van studenten en innovatief onderzoek.

Op die manier hebben we al veel Kempische studenten kunnen engageren om na hun stage bij Belcotec aan te slag te gaan en/of te blijven. Zo zijn intussen 60% van onze bedienden Masters die afgestudeerd zijn aan de KU Leuven campus Geel.