Automatisering

De term “domotica” dekt al lang de lading niet meer.

Gebouwbeheersystemen

“Leef- en woonautomatisering” is een betere omschrijving voor een moderne elektrische installatie die beantwoordt aan de huidige eisen van een comfortabele, energiezuinige en veilige leef-, werk- en woonomgeving. Belcotec heeft de nodige kennis opgedaan in het programmeren en installeren van KNX beheerssysteem. Dit zorgt ervoor dat alle verschillende technieken zoals verlichting, zonnewering, daglichtsturing op elkaar worden afgestemd. Dankzij onze eigen gebouwautomatiseringsafdeling kunnen we deze toepassing ook verder integreren in het algemene gebouwbeheerssysteem.

Desigo

KNX is een standaard waar verschillende fabrikanten zich op aangesloten hebben. Op die manier kunnen alle verschillende elektrotechnieken met elkaar gekoppeld worden. Het biedt een oplossing voor diverse technische vraagstukken.

Bij Belcotec hebben we onze eigen regelafdeling. We zijn Siemens Partner en we werken met het gebouwbeheerssysteem Desigo. Hierin verbinden we alle andere sturingsprogramma’s zodat we daadwerkelijk kunnen spreken van 1 centraal gebouwbeheerssyteem dat de verlichting, de verwarming, brandbeveiliging, toegangscontrole, inbraakpreventie, … aanstuurt en op elkaar afstemt. In onze eigen Willisbuilding hebben we al deze technieken geïnstalleerd en geïntegreerd in Desigo van Siemens.

Gebouwbeheersystemen

Projecten in de kijker

Kindercampus Theodoor – Jette

Het project van de kindercampus Theodoor op de Health Campus van de VUB te Jette combineert ook al deze verschillende technieken. Belcotec installeert er de elektriciteit, de toegangscontrole, branddetectie, verwarming,…kortom we zijn op deze campus de enige techniekenpartner wat een sterke integratie en aansturing van deze verschillende technieken vraagt.

Caterpillar – Grimbergen

Caterpillar te Grimbergen nam voor de volledige renovatie van zijn kantoor-gebouwen Belcotec als techniekenpartner onder de arm. Ook hier zijn wij verantwoordelijk voor de integratie van alle verschillende technieken, gaande van de elektro-technieken  tot de volledige HVAC-installatie. Ook hier realiseerden we deze integratie met Siemens als partner.