Privacy Policy

Privacyverklaring Belcotec NV

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2021.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Belcotec NV (hierna “wij”, “ons” genoemd).

Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG /GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account op onze website, wanneer u iets aankoopt, als u zich inschrijft voor een van onze events, wanneer u reageert op één van onze acties,… Wij spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.

Gegevens die wij verzamelen:

Contactgegevens: Naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer, bouwplannen en EPB-voorstudie.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden of om u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door een e-mailbericht te sturen naar info@belcotec.be of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan in onze nieuwsbrief.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Het voorbereiden van een overeenkomst
 • Het afsluiten van een overeenkomst
 • Uitschrijven van facturatie – opvolgen betalingsverkeer
 • Organiseren van seminaries/events/opendeurdagen
 • Afhandelen/leveren van je aankopen
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden – informeren omtrent acties
 • Klachten afhandelen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.

Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. Wel worden uw gegevens bewaard in onze databank. De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet doorgeven buiten de EU, indien wij dit toch zouden voorzien dan berichten wij u hiervan.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

Mocht er toch iets fout lopen dan zullen wij u daarvan in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

 

Cookie policy

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

PHP Cookie

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst:

PHPSESSID

Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze’s niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard:

COOKIE_LAN
ACCEPT_COOKIES

Tracking cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.

_GA
_GID
_UTMA
_UTMZ

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

Al deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Nogmaals cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. U kan de cookies steeds verhinderen of instellen volgens eigen wens via de instellingen van uw internetbrowser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de laatste update van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Belcotec nv, Kleinhoefstraat 8, 2440 Geel
Ons telefoonnummer: 014 75 47 03
Ons emailadres: info@belcotec.be