Duurzame technieken

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Belcotec.

Zonder onze Belcollega’s is het onmogelijk om te ondernemen. Zij spelen dan ook een belangrijke rol in alles wat we doen.
Met onze klanten streven we naar duurzame relaties die gebaseerd zijn op wederzijds begrip en respect. We denken hierbij op de lange termijn en doen alles wat we doen in nauw overleg met onze klanten. We gaan hierbij geen enkele uitdaging uit de weg en kwaliteit en betrouwbaarheid zijn een evidentie waar we elke dag opnieuw aan werken.
Verder willen we als bedrijf onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden. We doen dit voor onszelf maar trachten dit door het gebruik van de allernieuwste technieken ook in al onze realisaties mee te nemen. We zijn uitermate fier op onze Willis Building met zero-emissie uitstoot. We beschikken over een milieuvergunning klasse 1 en we doen actief aan afvalstroombeheer.

Enkele duurzame technieken

Koude warmte opslag (KWO)

Deze techniek passen we toe in onze eigen Willisbuilding maar ook in projecten bij klanten maken we regelmatig gebruik van deze techniek. Om een KWO ter realiseren worden watervoerende lagen in de bodem gebruikt om warmte en koude op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen. Het opgewarmde water slaat men op in de bodem tot het in de winter gebruikt wordt om te verwarmen. Het koelen kan onmiddellijk, om te verwarmen maken we gebruik van een warmtepomp. Dit maakt besparingen van 95% op het koelen en van 40 tot 45% op het verwarmen mogelijk.

Bodem Energie Opslag (BEO)

In de bodem worden verschillende gaten geboord en gevuld met een gesloten circuit bestaande uit verticale warmtewisselaars. Door meerdere warmtewisselaars kort bij elkaar te brengen, wordt een zeker opslagvolume gecreëerd. Dit wordt vervolgens gekoppeld aan een warmtepomp waarbij men in het stookseizoen de warmte aan de bodem onttrekt wat leidt tot een globale afkoeling na het stookseizoen. Deze bodemkoude kan men vervolgens in de zomer benutten om te koelen.

Warmtepompen

Belcotec heeft de nodige ervaring met het installeren van warmtepompen voor grote gebouwen. De verschillende types zoals lucht-lucht, lucht-water, geothermisch of water-water. Alle mogelijke technieken zijn ons bekend.

Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Bij een WKK wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd op basis van een motor op 1 brandstof. Dit kan fossiele brandstof zijn als ook hernieuwbare energie. In grote projecten hebben we deze techniek al meermaals toegepast. Deze biedt als voordeel dat men tot 20% aan brandstof kan besparen en hiermee de energiefactuur beperkt en de co²-uitstoot aanzienlijk doet dalen.