Astorproject – Geel

Ingenieus HVAC-concept reduceert ecologische footprint van Astor-site

Spek naar de bek van Belcotec

Hoogbouw met een houtskeletstructuur, een stookplaats op de bovenverdieping van de toren, een veelvoud aan planwijzigingen en optimalisaties … : ook op het vlak van HVAC en sanitair had het Astor-project heel wat bijzondere uitdagingen in petto. Spek naar de bek van Belcotec, dat op een steenworp van haar eigen vestiging alles uit de kast haalde op het kersverse woonzorgcomplex installatietechnisch op punt te stellen.

Belcotec is op de projectmarkt een ware referentie inzake HVAC en sanitair. De Geelse onderneming nam dan ook met alle plezier de installatie van de technieken op de nabijgelegen Astor-site voor haar rekening. “We hebben dat traject van a tot z in goede banen geleid: engineering, prefabopbouw in ons eigen atelier, plaatsing, regeling en opstart”, licht projectleider Lennert Vanherck toe.

Gunstige invloed op E-peil

Opvallend is dat de centrale stookplaats zich op de bovenverdieping van de toren bevindt. “Een architecturale keuze, maar het bood ook voordelen met betrekking tot de dimensionering van de installatie”, zegt Vanherck. “Twee gascondensatieketels van 450kW, die in cascade geplaatst zijn, voeden de radiatoren op de verdiepingsniveaus en de vloerverwarming op het gelijkvloers van de Astor-gebouwen. Ze worden ondersteund door een BEO-veld en een geothermische warmtepomp van 110kW, die het retourwater lichtjes opwarmen en die tevens instaan voor de koeling van bepaalde delen van het complex. Een zonneboilerinstallatie met 55m² zonnecollectoren draagt bij tot de centrale productie van het sanitair warm water, waarvoor elke blok beschikt over een eigen sanitair buffervat. Een buis-in-buissysteem laat warmterecuperatie via de retourleiding toe, wat de warmteverliezen beperkt en het E-peil ten goede komt.”

Prestigieuze thuismatch

Los van de gesofisticeerde HVAC-installatie, bracht het Astor-project nog enkele andere bijzonderheden met zich mee. “We konden aanvankelijk voortborduren op de aanzet van studiebureau Ingenium, maar in de loop van de uitvoering zijn er nog tal van wijzigingen doorgevoerd. Dat maakte het soms behoorlijk complex”, aldus Vanherck. “Ook de houtskeletstructuur was niet alledaags. De plafonds bevatten zeer veel balken die we niet mochten doorboren met het oog op de brandveiligheid. We moesten alle technieken (ventilatie, verwarming, sanitair, elektriciteit én sprinklers) dan ook integreren in de vloeropbouw, zonder dat de dikte van die vloeropbouw al te zeer mocht toenemen.

Een heus puzzelwerk, want de hoofdtracés van de ventilatie- en sprinklerleidingen mochten elkaar niet kruisen. De coronacrisis maakte ons werk er evenmin makkelijker op, al hebben we ons via een verminderde bezetting, het dragen van mondmaskers en het nodige gezond verstand aardig uit de slag getrokken de voorbije weken. Dat de planning van de bouwwerken en de installatie van de technieken goed op elkaar afgestemd was, heeft uiteraard ook geholpen. Astor is een zeer mooi project voor Belcotec, want het was een echte thuismatch. We zien het gebouw zelfs staan vanuit onze eigen vestiging. Topkwaliteit afleveren was dan ook een must, en dat is uitstekend gelukt!”