HART VOOR GEEL

€ 14.000 met een ‘Hart voor Geel’

PERSBERICHT: ‘Hart Voor Geel’

Schenking van € 14.000 aan 4 lokale goede doelen voor kinderen: ‘Kind In Nood’, ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’, ‘Planeet Goudgeel’ en ‘Lienekeshof’.

In de coronaperiode was het voor organisaties moeilijk om met tal van activiteiten geld in te zamelen voor het ‘goede doel’. Vorige zomer hebben De Geelse serviceclubs de handen in elkaar geslagen om in die barre tijden een extra inspanning te leveren door de organisatie van een liefdadigheidsavond.

Op 24 juni was het verzamelen geblazen voor leden en sympathisanten van Fifty-One, Kiwanis Iuvenis en In Sane, Ronde Tafel, Rotary en 41-Club. Coverband ‘Bar Clochard ‘ zette de toon en de ambiance werd tot in de vroege uurtjes verder gezet met een hapje en een drankje en met de meeslepende dansmuziek van DJ Milano.

Het 10-jarige Belcotec stelde zijn feestinfrastructuur gratis ter beschikking, waardoor de kosten binnen de perken vielen. Hierdoor kon de avond afgesloten worden met een opbrengst van € 14.000 die integraal wordt geschonken aan de lokale goede doelen voor kinderen: ‘Kind In Nood’, ‘Planeet Goudgeel’ ‘Opvang vluchtelingen Oekraïne’, en ‘Lienekeshof’.  Elk van deze organisaties zetten zich iedere dag in om een lach te toveren op het gezicht van kwetsbare kinderen en voor hen een hoopvolle toekomst te creëren.

Met deze unieke samenwerking tussen de Geelse serviceclubs wordt een nieuwe trend gezet. Meer dan ooit willen ze als eerste doelstelling de lokale gemeenschap dienen en financieel bijspringen bij die initiatieven die het zonder bijkomende hulp niet redden. Nu reeds wordt gewerkt aan een vervolgverhaal in maart 2024, waar ze met deze ambitie de Geelse bevolking actief willen betrekken in een grootscheeps evenement.