Nieuw Zuid blok 19

Zuiderhuis

Het 19e project van Nieuw Zuid, de groene en duurzame stadsontwikkeling aan de Schelde en het Antwerpse Zuid, luistert naar de naam Zuiderhuis. In opdracht van Triple Living is het Belgische architectenbureau Robbrecht en Daem verantwoordelijk voor het ontwerp van dit project. Inspiratie voor de terracottatinten die het gebouw een warme gloed geven werd opgedaan in India. De woonerkers en wintertuinen zorgen ervoor dat duurzaamheid en groen hand in hand gaan

Een project met uitstraling

Zuiderhuis omvat een totaal van 116 appartementen verdeeld over 7 verdiepingen, en een ondergrondse parking van 2 verdiepingen. Belcotec zal in opdracht van Hooyberghs instaan voor de verwarming, ventilatie, sanitair, regenwaterrecuperatie en afvoeren van dit project.

Voor het verwarmen van de appartementen maken we gebruik van een warmtewisselaar van Infrax in combinatie met woningstations, en de ventilatie gebeurt aan de hand van decentrale units. Voor de sanitair zal elk appartement een aparte toevoerleiding hebben met een teller in de kelder. Bijkomend verzorgen we ook de kopersbegeleiding voor de keuze van de sanitaire toestellen. Aangezien de parking onder het niveau van de riolering ligt, maken we gebruik van zeer krachtige opvoerpompen.