Gallaitsite – Schaarbeek

Op 1/09/2021 ging aan de Gallaitstraat in Schaarbeek de nieuwe Campus Kompas officieel open.

Lees hier het persbericht

Omwille van het grote capaciteitstekort in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest engageerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zich tot het creëren van nieuwe campussen voor het Nederlandstalig onderwijs. THV Odebrecht – Vanhout Projects ontwikkelt in opdracht van het VGC een multifunctionele campus op de Gallaitsite in Schaarbeek. Het project is opgedeeld in twee clusters, waarin een nieuwe secundaire school voor 680 leerlingen, een tienerschool voor 240 leerlingen, een basisschool voor 220 leerlingen en een jeugdcentrum hun plek vinden.

Nieuw educatief concept

Het project is in vele opzichten uniek en biedt maximale ontwikkelingskansen aan de kinderen en jongeren die hier zullen schoollopen. In de secundaire school wordt een breed curriculum aangeboden en via de uitbouw van een tienerschool wordt een zachte overgang voorzien tussen het basis- en het secundair onderwijs. In het jeugdcentrum vinden drie jeugdwerkingen onderdak.
Het geheel, met een oppervlakte van 21.700 m², is opgevat als een ‘dorp in de stad’ en heeft de ambitie om een campus te zijn op maat van de buurt.

Jr. Projectleider

Maarten Mols

“Bij dit project werden we onder zware tijdsdruk gezet. Het was een grote uitdaging om een kwalitatieve installatie op zeer korte tijd te realiseren en operationeel te maken. Een doordachte planning was dan ook essentieel. In het project zijn een aantal speciale ruimtes zoals een sporthal en een repetitieruimte die aan bepaalde eisen moeten voldoen. De technieken hebben we dus op maat moeten ontwerpen, waarbij extra rekening gehouden werd met de technische vereisten. Een mooi project voor Belcotec!”

Tijdsdruk

De grootste uitdaging van dit project is de tijdspanne van de uitvoeringsperiode. In oktober 2020 is men gestart met de bouwkundige werken van cluster 1. Belcotec is meteen mee gestart met de verwerking van alle technieken in het gebouw. De volledige bouw, bestaande uit 3 blokken, en alle installaties moeten volledig operationeel zijn wanneer de school opent in september 2021.
Omdat de bouwkundige werken gelijk lopen met het plaatsen van de technieken, is een nauwe samenwerking met het bouwteam noodzakelijk. De situatie op de werf wordt dagelijks geëvalueerd om alles in goede banen te leiden.

Coördinatie van de technieken

Bij dit project wordt er verwarmd met ventilatielucht via luchtgroepen van Systemair. Dit heeft als gevolg dat we gebruik moeten maken van extra grote kanaalafmetingen, die veel plaats innemen. Hiervoor was een uitgebreide coördinatie van alle technieken vereist om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk conflicten zijn.

Strenge regelgeving

In Brussel zijn er strenge regelgevingen voor het plaatsen van installaties in het zicht en op daken. Daarom was het niet mogelijk om een koelmachine op het dak te plaatsen in cluster 1. Als alternatief hebben we gekozen voor een multi-split systeem van Systemair met grote buitenunits. Deze units worden opgehangen in de ondergrondse parking. Hierbij was het een uitdaging om de afstand van 100m tussen binnen- en buitenunits te realiseren.