Caissonfabriek Niras – Dessel

De berging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval in Dessel

In 2006 zette de federale regering het licht op groen voor de berging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval in Dessel. Het afval zal in modules aan de aardoppervlakte geborgen worden. Dit project omhelst de volledige realisatie van de “caissonfabriek”, de plaats waar men de lege modules produceert.
De caissonfabriek, op het eerste gezicht een normale industriële hal, moet daarom voldoen aan vereisten die veel strenger zijn dan die voor een doorsnee fabrieksgebouw. “Zo moet de productie van de caissons grotendeels geautomatiseerd kunnen gebeuren. Dat heeft gevolgen voor de productiezone in het gebouw. Die moet een eindproduct kunnen afleveren van de hoogst mogelijke kwaliteit.”

Belcotec stond in voor de volledige HVAC installatie

Belcotec installeerde de volledige HVAC met warmtepompen, aerothermen, ventiloconvectoren en traditionele radiatoren voor de verwarming en koeling. Dit geheel van warmtebronnen en afgiftesystemen wordt aan elkaar gekoppeld door bijna 3km aan lopende meter leidingwerk. We dokterden ook de juiste ventilatieoplossing uit voor de opslaghal, kantoren en het labo. Last but not least hebben we het gebouw uitgerust met een olievrije persluchtcompressor van Atlas Copco.”

Een uitdagend project!

Aangezien we hier voor een eindklant moeten werken die zich toespitst op het verwerken van nucleair afval, waren er enorm veel procedures/werkmethodes/standaardisatie/… in voegen die tot in detail gevolgd moeten worden. Dit gaat van materiaalkeuzes tot werkmethodes, wat maakt dat het een lang traject is geweest om alle plannen, principes en documentatie klaar te krijgen voor uitvoering. De engineeringsfase – die voor een standaard project enkele maanden in beslag neemt – heeft in dit geval geduurd van begin 2019 tot begin 2021.

Om zo efficiënt mogelijk te werken, hebben we de volledige technische ruimte in eigen beheer opgebouwd, zodat deze uitvoerig intern (en met de eindklant) gecontroleerd kon worden (door middel van een FAT = Factory Acceptance Test) alvorens het geheel te verhuizen naar de werf.