Bezige Bijtjes – Westerlo

Een nieuwe school met aandacht voor duurzaamheid

Dit project betreft de bouw van een nieuwe kleuter- en lagere school, kinderopvang en turnzaal. Deze gebouwen werden opgetrokken naast de huidige lagere school. Voor de nieuwbouw van deze school is er veel aandacht uitgegaan naar duurzaamheid. Zo worden er groendaken, geothermie en zonnepanelen voorzien. Wordt er gebruik gemaakt van duurzame systemen voor verwarming én koeling en ook voor de buitenaanleg wordt er gebruik gemaakt van gerecycleerde én circulaire materialen.

Projectleider

Bram Baeyens

“Voor Belcotec was dit een project in onze achtertuin met partijen waar  al regelmatig mee samengewerkt werd. We hebben er naar gestreefd om de hoge standaarden van Belcotec ook hier in praktijk om te zetten.”

In dit project hebben we de doorlooptijd zo kort mogelijk proberen te houden. De oplevering was voorzien voor december ’23. Door een goede coördinatie en samenwerking met aannemer Beneens, West architectuur & studiebureau Poelmans hebben we deze met een half jaar kunnen verkorten. Op deze manier konden de leerlingen hun intrek reeds nemen in het gebouw vanaf september ‘23.

Lees hier het artikel van Gazet Van Antwerpen

Er is met Belcotec hard gewerkt op dit project. Op de werf stonden permanent 4 tot 10 personen. Op kantoor werd de projectleider bijgestaan door een junior-projectleider, BIM moduleur & regeltechnieker.

Wij hebben hier 2 warmtepompen en 3 luchtgroepen geïnstalleerd. Er ligt zo’n 2600m² vloerverwarming/koeling. Het GBS van Siemens is uitgevoerd door onze eigen regelafdeling.