Belliard 15-17 – Brussel

THE BELLI’ART

Dit project betreft de grondige renovatie van een kantoorgebouw van 10 verdiepingen met een bovengrondse oppervlakte van 2.700m² en een kelder van 424m². De doelstelling van de renovatie is te voldoen aan de hedendaagse wensen van een flexibel en energiezuinig kantoorgebouw.

Projectmanager

David Van Meer-Capenbergs

“Gezien dit project in de toch onwankelbare aantrekkingskracht van de Europese wijk ligt, is het mogen uitvoeren hiervan zeer belangrijk. De Europese instellingen nemen immers ongeveer de helft van de ter beschikking zijnde kantoorruimte in Brussel in.
Belliard 15-17 kan hier, met 2.700m² kantoorruimte en ondergrondse parking, een deel van gaan uitmaken.”

Elektriciteit

Belcotec heeft dit project voorzien van elektrotechnieken gaande van de hoogspanningscabine van 250kVA en noodgenerator van 40kVA tot de elektrische borden, kabelwegen & bekabeling, schakelmateriaal, lichtsturing en verlichting. Voor de verlichting hebben we zowel de opbouw- al inbouwarmaturen geplaatst volgens de lichtstudies van de firma Framaz, alsook de noodverlichting conform EN 1838, uitgevoerd met toestellen van de firma Zemper.
Daarnaast hebben we ook de branddetectie geplaatst conform S21-100 1-2 met materialen aangeleverd door Averti.

Gezien hedendagen zich steeds meer leveringsproblemen voordoen ten gevolge van schaarste in materialen en/of grondstoffen, was het belangrijk om de aan te leveren producten en installaties tijdig te kunnen bestellen. Het snel kunnen indienen van de technische fiches en het kort opvolgen van hun status was dus een must om de vooropgestelde oplevering en de daar voorafgaande testen te kunnen behalen/realiseren.

Dit had tot gevolg dat de engineering en het opstellen van de budgetcontrole op korte termijn gerealiseerd moesten worden. Alweer geen project zonder de nodige uitdagingen dus.