Begijntjesbad – Overijse

Eén van de eerste chloorarme zwembaden in België

Dankzij een investering van ruim 5,5 miljoen euro wordt het Begijntjesbad een nog belangrijkere pijler in het recreatieve en sportieve vrijetijdsleven in Overijse.

Door de nieuwe hypermoderne technische uitrusting zet het zwembad duurzaamheid en gezondheid centraal. Blikvangers zijn de chloorarme waterbehandelingsinstallatie, luchtbehandeling met warmtepompen, productie van drinkbaar water uit afvalwater, ledverlichting, fotovoltaïsche zonnepanelen en de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte door een warmtekrachtkoppeling.

Het vernieuwde Begijntjesbad is een van de eerste chloorarme zwembaden in België. Door het lagere chloorgehalte ruik je het chloor veel minder, voel je het nog amper in de ogen en zijn er minder gezondheidsklachten. Het is beter voor het milieu en voor de gezondheid van bezoekers én personeel, en toch ontsmet de chloorarme filterinstallatie het zwembadwater even grondig als met chloor.

Projectleider

Bram Baeyens

“Het was een hele uitdaging om alle trajecten van zowel het nieuwe als het bestaande leidingwerk in kaart te brengen.”

Duurzaamheid en gezondheid staan centraal

Om een optimaal binnenklimaat te bekomen in het zwembad, maken we gebruik van 4 Menerga luchtgroepen (waarvan 3 nieuwe en 1 hergebruikte) met ingebouwde warmtepompen. De grootste luchtgroep heeft een debiet van 18.000 m³/h. Bij de renovatie van de stookplaats werd een cascade opstelling van vier Remeha gaswandketels van 160kW en een WKK van 40kW geplaatst. Voor de verwarming en koeling van de cafetaria hebben we een casco installatie voorzien bestaande uit een WTW en airco. Tenslotte werd ook nog een gedeelte van de sanitaire toestellen vervangen, de warm water boiler heraangesloten, en de digitaal gestuurde thermostaatkranen met ingebouwde legionella sturing vernieuwd.

Hoewel we bij dit project kunnen spreken van een zeer grondige renovatie, zijn er toch nog diverse zaken behouden gebleven. Zo werden de leidingen buiten de technische ruimtes niet vernieuwd, en zijn een aantal sanitaire toestellen en subcollectoren behouden gebleven. Wel moesten er bijkomende leidingen en aftakkingen geplaatst worden, en overbodige leidingen afgebroken worden. Dit maakt dat er zeer veel studie- en puzzelwerk ter plaatse diende te gebeuren om alle trajecten in kaart te brengen, dewelke nadien netjes werden uitgetekend in het as-built plan.